• AGENDA BIJZONDERE LEDEN VERGADERING 2023

   
  Datum             Woensdag 3 mei 2023
  Aanvang            20.00 uur
  Locatie            Accommodatie Sportvereniging Epse
    Hassinklaan 3 Epse
  1. Opening vergadering
  2. Notulen vorige vergadering
  3. Ingekomen stukken
  4. Mededelingen voorzitter HB
  5. Rondje langs de afdelingen
  6. Financieel
  7. Accommodatie
  8. Rondvraag