1. Opening vergadering

  RM opent de vergadering en heet iedereen welkom. De opkomst is minimaal.

  Deze vergadering is ingeroepen omdat er vanuit het HB een stemmingsronde wil inlassen.

  1. Notulen vorige vergadering

  Er is in de vorige notulen niets vernoemd over de Zumba en 50-plus gymnastiek, er is wel besproken dat het hier zeer goed gaat.

  1. Ingekomen stukken

  Dick te Slaa heeft gevraagd de attentie te leggen op de code van de AED.  Er zijn ook nog cursusplaatsen beschikbaar voor einde jaar BHV. Aanmelden kan via stichtingaedepsejoppe@gmail.com

  1. Mededelingen voorzitter HB

  In de ALV is aangekondigd dat JvV stopt als Penningmeester. Hiervoor hebben we een nieuwe Penningmeester voor gevonden. Het HB wil Marcel Menkveld graag toevoegen aan het hoofdbestuur.

  Stemming: Alle aanwezigen zijn akkoord.

  RM geeft aan te stoppen als voorzitter van het Hoofdbestuur van de vereniging per 31-12-2023. We gaan op zoek naar een nieuwe Voorzitter, geïnteresseerden mogen hun interesse kenbaar maken bij een lid van het hoofdbestuur.

  Vacature van secretaris is nog steeds vacant. Beide vacatures worden op de website geplaatst.

  Jubilarissenreceptie werd door alle jubilarissen zeer goed ontvangen. Het bestuur is voornemens wegens alle positieve berichten dit in de toekomst voort te zetten.

  Wegens Corona is het 110-jarig bestaand uitgesteld, 112,5-jarig bestaan kwam ook niet goed uit. Het bestuur richt zich nu op een groot feest voor het 115-jarig bestaan. Hier zal een feestcommisie voor worden opgetuigd. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden.

  1. Rondje langs de afdelingen

  Voetbal: GW onverwacht gestopt, voor de jeugdafdeling iemand erbij, succesvolle jeugdloop

  Bridge: Stabiel, nieuwe leden van buitenaf na cursus.

  Volleybal: Stabiel, kan nieuwe leden gebruiken.

  Badminton: Stabiel

  Gymnastiek: Zeer sterk groeiend

  1. Financieel

  SV Epse is een traject ingestoken waarbij de financiële taken verdeeld worden. MM heeft de ledenadministratie op zich genomen. Daarnaast werkte John samen met LP voor het opmaken van financiële stukken. Hiervoor zijn we op zoek gegaan om de borging van Financiën voor elkaar te krijgen. Hiervoor is Erna bereidt gevonden om een deel van de administratie e.d. op zich te nemen. John heeft de taken aan Marcel, Martijn en Erna overgedragen en neemt de komende maanden de tijd om verder over te dragen. Per 1-7-2023 draagt John de taken definitief over.

  Energie is begroot op 27k, de verwachting is ook dat we hier op uit gaan komen. De besparingen hebben wel effect gehad. We zijn terug naar de basis gegaan en gaan nu waar nodig is op plussen of bijstellen. Helaas krijgt Epse geen subsidie omdat we er als vereniging goed voor staan.

  BOZA-subsidie, hiervoor is de aanvraag gedaan en hier krijgt de vereniging geld terug van de investeringen.

  1. Accommodatie

  De maaier en beregening zijn geïnstalleerd

  Kleedkamers zullen grondig worden schoongemaakt

  Geluidsinstallatie in de kantine

  Het dak van de zaal heeft de aandacht

  1. Rondvraag

  Hoe zit het met de schoonmaak van de zaal: Dit wordt besproken en heeft de aandacht.

  We danken iedereen voor de aanwezigheid!