• Vacatures bij SV Epse

  Beheerder Clubhuis 16-20 uur

  Doel
  Het doel van de functie is het facilitair en logistiek beheren van het clubhuis van de vereniging

  Plaats in de vereniging
  Valt onder en is verantwoording verschuldigd aan het bestuurslid accommodatie zaken.

  Functie-inhoud

  • Zorgt ervoor dat het clubhuis op de voorgeschreven wijze wordt beheerd.
  • Coordineert barmedewerkers.
  • Zorgt ervoor dat alle medewerkers op de juiste wijze instructies ontvangen en naleven.
  • Zorgt dat er voldoende voorraden zijn en houdt deze, door tijdig een bestelling te doen, op peil.
  • Zorgt ervoor dat gelden tijdig worden afgeleverd bij de penningmeester of gestort worden bij de bank.
  • Zorgt ervoor dat de sluitingstijden in acht worden genomen.
  • Zorgt voor brandpreventie.
  • Zorgt dat de orde en netheid in de kantine gehandhaafd blijft.
  • Zorgt ervoor dat de klanten netjes en correct worden behandeld.
  • Maakt afspraken v.w.b. het gebruik van het clubhuis.
  • Zorgt ervoor dat alle clubhuis activiteiten in de jaarkalender komen.
  • Stelt in overleg met het bestuurslid accommodatie zaken de verkoopprijzen vast.
  • Houdt per kwartaal een telling van de voorraden.
  • Houdt de inventarislijst bij.
  • Ziet erop toe dat het wettelijk alcoholbeleid voor jongeren wordt toegepast.

  Tijdsbesteding

  • Afhankelijk van de activiteiten situatie.
  • Informeel naar eigen invulling.
  • Formeel enkele werkbesprekingen met de barmedewerkers en het bestuurslid accommodatie zaken
  • Informeel gesprekken met eventuele gebruikers zowel mondeling als telefonisch.
  • Formeel 1 x jaarvergadering.
  • Indien de functie dit vereist scholing en bijeenkomsten.
  • Telefonische contacten enkele uren per maand.
  • Informele contacten enkele uren per maand.

  Geboden  wordt

  • Een marktconform salaris.
  • Een zelfstandige functie waarin de vrijwilliger zich optimaal kan ontplooien.
  • Een scholing en ondersteuning die bij de functie hoort.
  • Onkosten vergoeding op basis van geldende tarieven, vastgesteld op de JAV.

  Kwalificaties

  • Goede communicatieve vaardigheden.
  • Flexibele instelling en stressbestendig.
  • Diploma sociale hygiëne.
  • Kennis van de hygiëne code en drank- en horecawet.
  • Gezonde dosis humor.
  • Gevoel voor orde en netheid.

  Gewenst

  • Eventueel ervaring in de horeca of gelijkwaardige functie.
  • Sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging.

   

  Reacties graag voor 23 maart naar secretariaat@svepse.nl