•  

  Om de betrokkenheid bij de sportvereniging te vergroten is de "Vrienden van Epse" opgericht. Door de jaarlijkse bijdrage van € 50,- die elke Vriend van Epse stort, hebben we de mogelijkheid om activiteiten te organiseren. Daarnaast kunnen we aankopen doen ten behoeve van de sportvereniging. Alle leden van de Vrienden van Epse mogen ideeën aandragen om het geld van de Vrienden van Epse aan te besteden. Schroom dan ook niet om je ideeën te laten horen. Het bestuur zal uiteindelijk beslissen naar welke doelen dit geld gaat. In de kantine van de sportvereniging hangt een bord, waarop alle Vrienden van Epse staan.
  Verder worden de Vrienden van Epse één maal per seizoen uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst wordt er door het bestuur verantwoording afgelegd over het bestede geld. Daarnaast worden de nieuwe doelen besproken.
  Iedereen kan Vriend van Epse worden, ook niet leden van de sportvereniging, dus vraag ook familie, vrienden en bekenden, zodat de vriendenclub zo groot mogelijk wordt.

   

  Het bestuur van de Vrienden van Epse bestaat momenteel uit vier personen:

   

  Andre Groot Roessink  voorzitter
  Lars van der Werf secretaris
  Jurjen Maas bestuurslid
  Peter Eijsvogel bestuurslid 
  Contact vriendenvanepse@hotmail.com

   

  Aanmelden:
  Download het aanmeldingsformulier.

   

  Afmelden:
  Stuur een e-mail naar het emailadres van de VVE. Graag horen wij wel wat de reden van de afmelding is, wat wij wellicht weer kunnen gebruiken ter verbetering.

   

  Leden van Vrienden van Epse: